وبلاگ

??مسابقات لیگ فیفا۲۱بهار ۱۴۰۰ کانون دانش آموختگان نیکان در تاریخ۱۳الی
۱۵خرداد در محل کانون دانش آموختگان با۳۲نفر شرکت کننده با برگزاری اقایان علی محمد میر،طه جمالی۳۸،علیرضا امینی۳۹،سیدعلی سیداحمدیان۳۹ و حمایت مالی شرکت رفاءالکترونیک برگزار و به نفرات برتر جوایز بسیار نفیسی اهدا گردید.

اسامی شرکت کنندگان به ترتیب دوره: آقایان
سینا صفاران ۲۹ (آنلاین)
مهدیار مخلص پور ۲۹
سید محمدمهدی میرمحمدی ۳۲
بهزاد امام وردی ۳۲
علی رسولیان ۳۵
احمدرضا کاشانی فرید ۳۶
علیرضا درزی رامندی ۳۷
حسین عظیمی ۳۷
محمدامین پرنیان پور ۳۸
محمدعلی تقدسی ۳۹
علیرضا فرج تبریزی ۳۹
امیرعلی زارع میرک آباد ۳۹
سیداحسان صدرالسادات ۳۹
علیرضا امینی ۳۹
طه الچیان ۳۹
محمدعلی احمدی فر ۳۹ (آنلاین)
حسین ابن الرضا ۳۹
سیدمحمدمتین حسینی ۴۰
محمدعلی خدابنده لو ۴۰
علی اکبر اردستانی ۴۰
علی اشراق ۴۰
محمدامین صالحی ۴۰
سیدمحمدفواد حسینی ۴۱
سینا شریفی یزدی ۴۱
صدرا سمیع آذر ۴۱
محمدرضا امانی ۴۱
امیرعلی قاسمیه ۴۱
حسان امیرفخریان ۴۱
مهدی اسلامیان ۴۱
امیررضا فرجی ۴۱
احسان ناصح ۴۱
سیدحسن لسان ۴۱

در ادامه نفرات برتر معرفی میشوند…

نفر اول? این مسابقات جناب آقای علیرضا درزی رامندی ۳۷

نفر دوم? این مسابقات جناب آقای امیرعلی قاسمیه ۴۱

نفر سوم? این مسابقات جناب آقای محمدعلی تقدسی ۳۹

نفر چهارم این مسابقات جناب آقای علی اشراق ۴۰

 

بدون نظر

ارسال دیدگاه