وبلاگ

رکورد ورزشی

 

 

 

 

 

 

 

 

فراخوان رکورد ورزشی در ١٧ آیتم بین دانش آموختگان نیکان

 

کانون دانش آموختگان نیکان در نظر دارد رکورد ١٧ آیتم ورزشی که در ذیل آمده است بین دانش آموختگان نیکان در رده های سنی دوره های ١ تا ١۵، ١۶ تا ٣٠ و ٣١ الی ۴١ زیر نظر جناب آقای کدیری برگزار نماید.

به بهترین رکوردها در ١٧ آیتم در سه رده سنی جوایزی اهدأ می‌گردد.

۱- دوی سرعت ۶٠ متر
۲- پرش طول ( گام و جفت)
۳- پنجه والیبال در سطح شیب دار یا ارتفاع مشخص و یا ضربه به دیوار
۴- ساعد والیبال
۵- سرویس چکشی به این شکل که زمین را به ۶ یا ٨ قسمت امتیازگذاری کرده و با ۵ سرویس مشخص امتیاز ثبت می‌شود
۶- روپایی در فوتبال
۷- هد در فوتبال
۸- شوت چپ و راست در دروازه ۶٠ سانتی با فاصله ١٠ متری
۹- شوت در سوراخ های تعیین شده با امتیازات مختلف با پای آزاد ١٠ شوت با توپ هندبال
۱۰- پرتاب زیر حلقه بسکتبال
۱۱- پرتاب پنالتی
۱۲- پرتاب آزاد در حلقه با دو دست
۱۳- پرتاب آزاد بدون حلقه
۱۴- شنا روی کف دست
۱۵- بارفیکس
۱۶- طناب در زمان مشخص
۱۷- پرتاب دارت ١٠ پرتاب فاصله ٣ تا ۴ متر

مسئول هماهنگی: آقای شاه آبادی دوره ۸
۰۹۱۲۱۳۲۵۹۱۷

از دانش آموختگان علاقه‌مند تقاضا می‌گردد جهت ثبت نام با کانون تماس حاصل نمایند.

دبیرخانه: ٢٢۶٣١٢۵۰

دبیرخانه: ۰۹۲۰۳۱۷۹۸۲۳

 

بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.