وبلاگ

آشنایی با توانمندی ها و کسب و کار نیکانیان

بستر مهیا شده در این برنامه کمک می کند که دانش آموختگان محترم با توانمندی ها و کسب و کار یکدیگر آشنا شوند و برای توسعه کار های خود از یکدیگر کمک بگیرند. این برنامه به دو روش اجرا می شود:

الف) حضور صاحب کسب و کار در لایو اینستاگرام کانون و معرفی خود و پاسخ گویی به سوالات که شما می توانید این برنامه ها را از اینجا ملاحضه کنید.

ب) تهیه یک کلیپ کوتاه از صاحب کسب و کار و انتشار آن در کانال تلگرام، صفحه اینستاگرام و وب سایت کانون. شما می توانید این کلیپ ها را از اینجا ملاحظه کنید.

بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.