وبلاگ

همایش تربیت فرزند استاد حورایی

این همایش در تاریخ اول اسفند ماه ۹۸ توسط استاد حورایی برگزار شد و در این همایش ۱۰ نکته اساسی در رابطه با تربیت فرزند آموزش داده شد. مخاطب این موضوع مرییان و والدین گرامی بودند.

بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.