وبلاگ

سه شنبه های دورهمی نیکان به میزبانی دوره ۲

در تاریخ سه شنبه ۵ آذر ماه ۹۸ هشتمین برنامه سه شنبه های دورهمی نیکان به میزبانی دوستانمان در دوره ۲ برگزار شد. در این برنامه که با حضور معلمان سال های دور نیکان و نیز دانش آموختگان دوره های مختلف برگزار شد، فضایی بسیار گرم و صمیمی حاکم بود. هر کدام از حضار به تناوب دقایقی صحبت کردند و برخی خاطرات سال های دور تحصیل را زنده کردند. در پایان این نشست نیر نام و یاد شهدا و در گذشتگان از این دوره گرامی داشته شد.

بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.