وبلاگ

اولین نشست با کارآفرین جوان

آقای صالحی از دوره ۲۹ تجربیات و خلاصه ای از فعالیت خود را برای جمع خصوصی حاضر در نشست بیان کردند. ایشان متخصص ارشد بازی سازی در کمپانی wooga براین آلمان هستند. ایشان با استفاده از تجربیات خود راه های موفقیت و ورود به صنعت game را برای حاضرین بیان کردند.

 

بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.