خیریه های مرتبط با نیکان

لیست خیریه های مرتبط با دانش آموختگان نیکان

نام موضوع فعالیت جامعه هدف نام رابط تلفن همراه رابط
انفاق ثلث مشاوره حقوقی عموم مردم محمود سعیدی نژاد ۰۹۱۲۱۲۴۴۴۷۵
شفایار نیکان درمان بیماران نیازمند علی حاجیان زاده ۰۹۱۲۲۵۴۹۷۷۴
گلبانگ اندیشه آموزش ایتام الهام توکلی ۰۹۰۳۸۰۸۷۴۸۷
صندوق پس انداز جاوید قرض الحسنه عموم مردم سیدحسن محمدی فرشچی ۰۹۱۲۱۲۲۸۶۶۷
بی نام ۱ قرض الحسنه عموم مردم محمد محمدزاده ۰۹۱۲۱۱۵۳۴۰۶
شعف قرض الحسنه و شبکه سازی خیریه ها زنان سرپرست خانوار علی فیلی ۰۹۱۲۶۵۴۹۴۳۱
همره افق قریب ساخت مدرسه و آموزش دانش آموزان مناطق محروم امیر رسولیان ۰۹۱۲۱۱۱۱۶۳۴
صنف فرش تهران درمان و قرض الحسنه از کارافتادگان مسعود احسانی ۰۹۱۲۲۱۱۳۸۲۱
کانون ثامن آموزش، ارزاق، پوشاک و لوازم التحریر دانش آموزان نیازمند بهنام پرنیانپور ۰۹۱۲۱۲۵۵۲۵۳
صندوق قرض الحسنه حضرت زهرا (س) کمک بلاعوض و درمان ایتام، کودکان بد سرپرست، بیماران نیازمند احمدرضا شاه آبادی ۰۹۱۲۱۳۲۵۹۱۷
حضرت فاطمه زهرا (س) آموزش، درمان، اشتغال ایتام سیدمحمود آذین ۰۹۱۲۱۰۵۱۷۴۳
انجمن حامیان خیریه حضرت فاطمه زهرا (س) کمک بلاعوض، آموزش، درمان، فعالیت های فرهنگی، اشتغال و مسکن زنان سرپرست خانوار و ایتام سیدهامون قراب ۰۹۱۲۷۳۶۲۶۸۴
پویا همیاران فرهنگ و هنر ساخت مدرسه و آموزش دانش آموزان مناطق محروم محسن روحی صفت ۰۹۱۲۴۹۰۰۵۶۸
نور مبین آموزش و نگهداری ایتام، کودکان بد سرپرست و دانش آموزان نیازمند امیر افشار ۰۹۱۲۷۹۰۴۳۹۰
کارگاه کارآموزی قالی بافی زابل آموزش زنان و دختران نیازمند محمدحسین نوری ۰۹۱۲۱۴۷۱۴۳۸
انجمن رهروان سیره علوی قرض الحسنه، ارزاق، درمان و مسکن عموم نیازمندان سیدامیر تحقیقی ۰۹۱۲۱۳۸۰۰۵۷
صندوق قرض الحسنه ۱۰ قرض الحسنه عموم مردم امیر شفیعی ۰۹۱۲۱۲۴۰۰۳۵
صندوق الغدیر قرض الحسنه عموم مردم سیدمحمد طباطبایی ۰۹۱۲۱۱۲۷۸۶۹
صندوق رضوی قرض الحسنه عموم مردم سیدمحمد طباطبایی ۰۹۱۲۱۱۲۷۸۶۹
آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک نگهداری معلولین و سالمندان محمد مانیان ۰۹۱۲۳۲۵۲۳۶۴
 حضرت امیرالمومنین علی (ع) ارزاق خانواده های بی سرپرست زین العابدین رفیع ۰۹۱۲۲۱۶۲۱۹۱
صندوق قرض الحسنه کوثر قرض الحسنه عموم مردم عباس ابن الرضا ۰۹۱۲۱۱۰۴۴۲۵
مدیران قدر جهیزیه زوج های نیازمند محمدهاشم رکن ۰۹۱۲۱۰۸۹۳۹۴
مسجد و مدرسه ١١٠ ساخت مسجد، مدرسه، حمام و غسالخانه ساکنین مناطق محروم سیدمحمد زرباف ۰۹۱۲۱۸۶۸۸۴۲
بنی فاطمه (س) کمک بلاعوض عموم نیازمندان سیدمحمد زرباف ۰۹۱۲۱۸۶۸۸۴۲
صندوق قرض الحسنه بنی فاطمه (س) قرض الحسنه عموم مردم سیدمحمد زرباف ۰۹۱۲۱۸۶۸۸۴۲
بی نام ۲ جهیزیه، قرض الحسنه، درمان و ارزاق نیازمندان متدین محمدهادی اصغریان جدی ۰۹۱۲۱۴۸۲۳۶۲
امام علی ابن ابی طالب (ع) جهیزیه و فعالیت های فرهنگی عموم نیازمندان مریم موسوی ۰۹۰۳۲۳۰۰۹۶۱
فصل همدلی جهیزیه، دارو و ارزاق عموم نیازمندان زینب باقری ۰۹۱۲۷۳۶۳۵۰۳
مدرسه سازان ساخت مدرسه و درمانگاه و تدارکات و پشتیبانی مدارس ساکنین مناطق محروم حامد علی اف ۰۹۱۲۲۱۷۱۸۱۰
 حضرت زهرا (س) ارزاق، قربانی، درمان، جهیزیه، مسکن عموم نیازمندان امید هاشمی ۰۹۱۲۳۳۸۳۷۱۷
صاد آموزش، تدارکات و پشتیبانی مدارس و فعالیت های فرهنگی دانش آموزان نیازمند حبیب ادیبی ۹۳۰۶۰۶۰۸۹۶
بنیاد مادر مهربان صدیقه طاهره نگهداری ایتام، کودکان بد سرپرست، کودکان بی بضاعت و معلولین نسرین رشیدنسب ۰۹۱۲۲۷۷۸۸۶۲
ارتقا کیفیت زندگی زنان آتنا آموزش، بازپروری، اشتغال، نگهداری و خدمات حقوقی زنان خشونت دیده سیدعلی سیداحمدیان ۰۹۱۲۰۰۶۵۸۹۸
جمعیت طلوع بی نشان ها لوازم التحریر، غذای گرم، نگهداری، ارزاق، ترک اعتیاد مرزنشینان، معتادان، کودکان کار، کارتن خواب ها مهرداد گرجی ۰۹۱۲۱۱۹۶۵۹۸
سیمای سلامت مکران اشتغال، آموزش، ارزاق، فعالیت های ورزشی کودکان نیازمند مهرداد گرجی ۰۹۱۲۱۱۹۶۵۹۸
رضوی جهیزیه زوج های نیازمند مهرداد گرجی ۰۹۱۲۱۱۹۶۵۹۸
حمایت دارویی قطره دارو بیماران نیازمند میثم سیدی فر ۰۹۱۲۲۷۸۱۸۲۷
شکرانه آموزش و فعالیت های تفریحی ایتام محمدحسین هاشم پور ۰۹۱۲۴۹۸۹۶۷۷
پدر مهربان غذای گرم، آموزش کودکان کار منصور رضوانی ۰۹۱۹۱۴۰۸۵۴۲
شهید رضا پناهی آموزش محرومین روح الله رامندی ۰۹۱۹۸۱۳۴۰۳۷
صراط صادق فعالیت های فرهنگی و مذهبی عموم نیازمندان سیدمحمد رضازاده ۰۹۳۸۶۲۲۵۲۱۸
هاسب ساخت مدرسه، خانه بهداشت و فضاهای ورزشی و اشتغال عموم نیازمندان محمدرضا واعظ مهدوی ۰۹۱۲۱۷۷۹۱۱۶
زهکلوت بازسازی مدارس دانش آموزان نیازمند سیدمحمدامین واعظ مهدوی ۰۹۱۲۲۱۸۸۳۳۸
یاران شهر کمک بلاعوض، درمان محرومین سیدحسین محمدی موسوی ۰۹۱۹۲۸۰۸۹۵۸
مادر مهربان غذای گرم کودکان و خانواده های نیازمند حمید جلالی ۰۹۱۲۲۹۲۰۲۱۴
بی نام ۳ کمک بلاعوض ایتام حسین صادق اصفهانی ۰۹۱۲۳۰۰۱۱۲۴
انجمن اهدای عضو ایرانیان پیوند اعضاء بیماران محتاج به پیوند عضو امید قبادی ۰۹۱۳۱۲۱۲۴۱۱
کندو آموزش ایتام امیرحسین اسدیان ۰۹۱۲۹۴۳۳۵۳۷
یاسین قرض الحسنه و ارزاق ایتام و بی سرپرستان مبین اعتدال ۰۹۱۲۹۶۴۳۰۰۷
بی نام ۴ ارزاق، ساخت کتابخانه و فعالیت های مذهبی عموم نیازمندان سیدعلی طباطبایی ۰۹۱۲۰۰۳۱۴۸۷
رشد پویای نجات آموزش و فعالیت های فرهنگی دانش آموزان و دانشجویان نیازمند محمد جواد خارکن ۰۹۱۰۶۲۸۳۰۳۵
بنیاد حضرت فاطمه زهرا (س) درمان، جهیزیه، اشتغال و کمک بلاعوض زنان سرپرست خانوار و ایتام علی دهکردی مقدم ۰۹۱۲۲۰۱۳۹۰۶
خادمین گل یاس کمک بلاعوض، درمان، جهیزیه، اشتغال، ساخت مدرسه و جاده زنان سرپرست خانوار و ایتام علی دهکردی مقدم ۰۹۱۲۲۰۱۳۹۰۶
صندوق قرض الحسنه باب الحوائج قرض الحسنه عموم نیازمندان محمد حسن زاده خسروشاهی ۰۹۱۲۱۱۹۵۶۷۵
بهار ساخت فضاهای آموزشی دانشجویان مسعود استکی ۰۹۱۲۱۱۵۴۴۰۰
درمانگاه علوی درمان بیماران نیازمند
نور هل اتی قرض الحسنه، کمک بلاعوض، ارزاق، ساخت مدرسه خانواده های نیازمند عباس یزدانی ۰۹۱۲۱۹۳۸۹۸۱
توانبخشی معلولین ذهنی تهران نگهداری و توانبخشی معلولین ذهنی محسن تنها ۰۹۱۲۱۰۸۴۵۷۵
بیمارستان سوم شعبان درمان بیماران نیازمند محمود حسینی _
نیکوکاری رعد آموزش معلولین جسمی رضا سخن سنج ۰۹۱۲۱۳۲۷۳۹۴
چهارده معصوم مسکن، درمان، قرض الحسنه، ارزاق، فعالیت های فرهنگی، جهیزیه، ازدواج، فعالیت های تفریحی، هدایا ایتام، زنان سرپرست خانوار، دانش آموزان، زوج ها و خانواده های نیازمند محمد حاجی محمدحسین طهرانی ۰۹۱۲۱۱۴۶۶۱۶
الهادی آبدانان درمان، اشتغال، کمک بلاعوض، ارزاق و مسکن خانواده های نیازمند محسن جادری ۰۹۱۸۲۷۷۰۳۱۴
بنیاد رفاه مسلمین آموزش، فعالیت های فرهنگی عموم مردم محسن میرمحمد صادقی ۰۹۱۲۱۷۵۱۵۵۹
معلولین ذهنی وحدت نگهداری معلولین ذهنی فریبا جانی ۰۹۱۲۸۴۳۵۱۶۳
انجمن مددکاری امام زمان(عج) سرپرستی از تولد تا دانشگاه ایتام محمود کلباسی ۹۱۲۱۱۹۱۷۷۵
دبیرستان متقین مسکن، ارزاق، لوازم التحریر و درمان ایتام و زنان سرپرست خانوار محمد حاجی محمدحسین طهرانی ۰۹۱۲۱۱۴۶۶۱۶
الزهرا(س) قرض الحسنه عموم نیازمندان مهدی دوایی ۰۹۱۲۳۵۷۲۲۵۸
رها خدمات اسکان، حمل و‌نقل، تغذیه، لاندری، مشاوره و آموزش و سرگرمی به بیمار و همراهان آن‌ها همراهان بیماران نیازمند یاسر هاشمی ۰۹۱۲۱۱۱۰۵۶۷
زنجیره امید درمان بیماران نیازمند مریم مرعشی ۰۹۱۲۲۰۶۴۶۹۶
مجموعه نیکوکاری بانی شو ارزاق و لوازم خانگی خانواده های نیازمند محمود کاشانی وحید ۰۹۱۲۱۰۹۰۵۰۴